บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่ทรงคุณค่าระดับโลก เบนซ์ สตาร์แฟลก จึงเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักคือการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
1. Head of Technician & Training
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 30 - 45 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

 • มีความเชี่ยวชาญในระบบรถยนต์ และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 • วางแผนการสอนช่างทุกระบบ เพื่อให้มีความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

 • มีใบรับรองวิทยฐานะในการซ่อมรถยนต์ทุก Brand โดยเฉพาะระบบไฮบริด (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

2. Certified Diagnostic Techician
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุอายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

 • มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์

 • มีความเชี่ยวชาญในระบบรถยนต์ และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 • มีใบรับรองวิทยฐานะในการซ่อมรถยนต์ทุก Brand โดยเฉพาะระบบไฮบริด (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • มีใจรักในงานบริการ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

3. Certified System Techician
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

 • มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์ และมีความรู้ระบบต่างๆของรถยนต์เป็นอย่างดี

 • มีใบรับรองวิทยฐานะในการซ่อมรถยนต์ทุก Brand โดยเฉพาะระบบไฮบริด (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • มีการสื่อสารและประสานงานที่ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

4. Certified Mechanic Technician
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

 • มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบรถยนต์และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี

 • มีใบรับรองวิทยฐานะในการซ่อมรถยนต์ทุก Brand โดยเฉพาะระบบไฮบริด (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

5. Mechanic Technician
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี

 • มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบรถยนต์และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิเคาระห์ปัญหาของรถ

 • มีใบรับรองวิทยฐานะในการซ่อมรถยนต์ทุก Brand โดยเฉพาะระบบไฮบริด (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

6. Time Controller
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือชาย

 • อายุ 25 -35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • สามารถดูแลและควบคุมเวลาการทำงานของช่างในศูนย์บริการ

 • ติดตามงานและแจ้งให้ SA ทราบถึงความคืบหน้าของงาน

 • วางแผนและสรุปรายงานเวลาการทำงาน, ลาหยุด, อบรม พนักงานช่าง ทุกๆสิ้นเดือน

 • สามารถบริหารจัดการงานด้านเอกสารให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ในส่วนงานที่รับผิดชอบ

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

7. Warranty
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือชาย

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

 • จัดเตรียมงานด้าน Warranty เช่นการเปลี่ยนหรือซ่อมอะไหล่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน MBTH

 • รักษามาตรฐานงานด้าน Warranty ร่วมกับ SA / ช่าง / Service Manager

 • รับผิดชอบในการเก็บรักษาและทำลายชิ้นส่วนอะไหล่เคลม

 • จัดเก็บ Parts Warranty ในห้อง Warranty Room ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ MBTH

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดีมได้

8. Parts process specialist
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 27 - 40 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • สามารถทำงานตามนโยบาย ข้อกำหนด มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

 • สามารถจัดการอะไหล่ในระบบ EPC/DMC และสั่งอะไหล่ในระบบ Auto line (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

9. Admin Body & Paint
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง

 • อายุ 25 -35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 2 -5 ปี

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และสามารถทำงานเป็นทีมได้

10. Parts Body & Paint
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 25 -35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่ 1-2 ปี

 • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร

 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

11. Certified Service Advisor
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือชาย

 • อายุ 25 -35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

 • มีทัศนคติที่ตดีตต่อการทำงานด้านบริการหลังการขาย

 • สามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านรถยนต์ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 • มีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กระตือรือร้น มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี

 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Outlook) ได้ดี

12. Driver Body & Paint
คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 25 -30 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.

 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • มีความสามารถขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดี

 • มีบุคคลิกภาพที่ดี สุภาพ

 • มีใจรักในงานบริการ

13. Finance Staff
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือ ชาย

 • อายุ 25 -30 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี , การเงิน , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการเงินด้านจ่ายและด้านรับอย่างน้อย 1 ปี

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กระตือรือร้น มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี

 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมทางบัญชี

Interested applicants please contact to:

Human Resources Department
Star Flag Co., Ltd.
Mercedes-Benz (Thailand) Authorized Dealer
61 Vibhavadee-Rangsit Road,
Samsennai, Phayathai,
Bangkok 10400

Tel. : 02-248-6699
Fax. : 02-644--4458

hr@starflag.co.th

Apply online resume